Hydrea kan levere ATEX-godkjente løsninger

ATEX-direktivet anvendes for utstyr som benyttes i eksplosjonsfarlige områder, inkludert utstyr som er designet for å forhindre eksplosjoner. Hydrea kan levere ATEX-godkjent løsninger.

Hva er ATEX?

Felles regelverk som stiller krav til alt elektrisk og mekanisk utstyr og beskyttelsessystemer til bruk i eksplosjonsfarlige områder, for å minimere faren for eksplosjoner.

ATEX direktivet ble satt i kraft i juli 1996. Ethvert produkt som føres inn til EU etter juli 1996, uavhengig av produksjonsdato skal være i samsvar med direktivet. Direktivet omfatter kun utstyr som tilfører energi, elektrisk eller mekanisk, til en potensiell eksplosiv atmosfære. 

Erstatter EX direktivet om komponenter i eksplosive områder.

Hensikten

Å ha et felles sikkerhetsnivå innenfor Europa når det gjelder industri hvor det er stor eksplosjonsfare som følge av gass eller støv.

Forhindre antennelse av eksplosiv atmosfære ved kontroll av, og beskyttelse av potensielle tennkilder i områder som er klassifisert som eksplosjonsfarlige.