Løsninger for fengsel

Vi har opparbeidet oss høy kompetanse på å levere og installere gjerdesystemer og portsystemer til fengsler.

Sluser med porter

En typisk sluse består av 2 stk. skyveporter, hvor området mellom portene er inngjerdet. Ved passering vil ikke port 2 åpne før port 1 er lukket igjen. Dette gir en høyere sikkerhet. Denne løsningen benyttes ofte i forbindelse med sikkerhetsgjerder som er 3 meter eller høyere. Skyveporter med høyde over 3 meter leveres som opplagret i stålbjelke over åpningen. Portbladene og gjerdene kan leveres med småmasket flettverksnett eller finmasket panelgjerde (sveist nett) for å oppnå høyest mulig sikkerhet.

Sikkerhetsgjerder

Vi kan levere finmaskede panelgjerder for luftegårder, høysikkerhets-panelgjerder for inngjerding og finmasket flettverksgjerde.