Løsninger for havnesikring - ISPS

I forbindelse med ISPS-regelverket som ble innført i 2004 for beskyttelse av skip i internasjonal trafikk, medførte dette at alle havner med internasjonal trafikk må inngjerdes. Vi har tatt frem gode løsninger for både permanent inngjerding og mobil inngjerding som tilfredsstiller kravene for international ship and port facility security (ISPS)-havner.

Permanent inngjerding

Som kjøreporter leveres skyveporter eller grindporter i motorisert eller manuell utførelse.

Som personalport benyttes rotasjonsgrind i kombinasjon med adgangskontrollsystem.

Mobil inngjerding

Kjøreport i kombinasjon med rotasjonsgrind. En slik løsning kan leveres komplett med adgangskontrollsystem. Både porter og adgangskontroll er satt opp klar til bruk og det er derfor ikke nødvendig med el. arbeider ved installasjon.

Hydrea tungt flyttbart gjerde er godkjent til havnesikring (ISPS). Sammen med vårt mobile portsystem gir dette en hurtig, rask og fleksibel løsning for sikring av havner.