Løsninger for idrettsanlegg

Vi leverer flettverksgjerder og systemgjerder til idrettsanlegg og ballbaner. Vi leverer også ballfangergjerder.

For områdesikring av idrottsanlegg og ballbaner reves det en fleksibel og moderne løsning som er sikker men enkel å overvake. Her oppholder det seg mange forskjellige mennesker, fra utøvere og besøkende til teknikere og kioskpersonale. Derfor må det være enkelt å stenge uvedkommende ute samtidig som utøvere leverandører, reparatører eller vedlikeholdspersonale kan komme in.