Løsninger for industribedrifter

Vi leverer komplette systemer for områdesikring eller perimetersikring og adgangsstyring til industribedrifter.

Et stor industrianlegg har ofte mye personale som arbeider i skift døgnet rundt og mange dører og porter for leveranser, distribusjon og personalatkomst. Alle disse må fungere sammen for en god områdesikring (perimetersikring) og adgangskontrol. Alle aspektene tas med i beregningen da Hydrea leverer et portsystem for områdesikring.