Løsninger for kontorbygg

Vi leverer komplette løsninger for kontorer og resepsjoner hvor det er behov for god kontroll med passeringer. Dette kan være adgangssperrer i form av hurtigsluser, svingporter, HC-sluser og dreiesperrer.

Hovedinnganger til kontor passeres ofte av en rekke forskjellige personer, og det må være smidig å ta seg inn og ut av bygningen. Samtidig må det være mulig for ansatte å føle seg trygge på arbeidsplassen. For eksempel er adgangssperrer av olike typer en god løsning i et resepsjonsområde. Hydrea kan analysere behoven og tilbry den rette løsningen.

Hovedinnganger til kontor passeres ofte av en rekke forskjellige personer, og det må være smidig å ta seg inn og ut av bygningen. Samtidig må det være mulig for ansatte å føle seg trygge på arbeidsplassen. For eksempel er adgangssperrer en god løsning i et resepsjonsområde.