Om Hydrea

Garda sikring AS kjøper Hydrea AS

Pressemelding, 20 april 2018

Garda sikring AS har hatt dialog med ASSA ABLOY og har nå kommet til enighet om å kjøpe alle aksjene i Hydrea AS. Garda sikring driver sin virksomhet innenfor 3 områder; veisikring, anleggsikring og områdesikring. 

Garda Sikring

Garda sikring består av 8 lokale selskap som jobber sammen mot felles mål:

 • Håland og Karlson AS i Haugesund
 • Systemsikring AS i Stavanger og Kristiansand
 • Solheim gjerdenett AS i Bergen
 • Garda sikring Midt Norge AS i Trondheim
 • Lauritsen gjerdefabrikk AS i Stokke
 • Røa Gjerdefabrikk AS i Oslo
 • Garda Anleggsikring AS i Oslo
 • Trygg vei AS i Drammen

Garda sikring har med dette en landsdekkende organisasjon innenfor områdesikring og er en klar markedsleder på dette området. Hydrea er en velkjent aktør innenfor områdesikring, og har jobbet med kunder over hele landet fra sin base i Haugesund.

Hydrea fortsetter som eget selskap etter overtagelsen, men vil bli samlokalisert med Håland og Karlson AS i Haugesund, og virksomheten vil bli tett samordnet – til beste for kundene. Håland og Karlson og Hydrea vil samlet sett bli en meget komplett og sterk aktør med en sterk organisasjon innenfor salg og installasjon av alle typer porter, bommer, gjerder og fysisk sikring.

Som kunde forholder du deg til Hydrea akkurat som før; henvendelser sendes på mail til hydrea@hydrea.no, eller på telefon til 977 55 300 (Faks: 52 70 03 71), og faktura skal betales til samme konto som tidligere.

Bare ta kontakt med oss – om det er noe du lurer på!

For mer informasjon:

www.gardasikring.no

www.halandogkarslon.no

Hydrea AS utvikler, produserer og monterer spesialtilpassede beskyttelsessystemer innen områdesikring.

En pådriver i bransjen

Hydrea AS har siden oppstarten i 1979 vært opptatt av å drive frem nye gode produkter innen områdesikring og adgangskontroll. Vi kan nevne ATEX-produktene, Hydrea skyveport, Hydrea mobile portsystemer m.m. Vår lange erfaring fra bransjen gjørt at vi vil være en god samarbeidspartner hvor vi bistår våre kunder med å velge den riktige løsningen innenfor områdesikring og adgangskontroll.

Omfattende erfaring i perimetersikkerhet

 • Vi har lang erfaring i prosjektering og prosjektledelse av store installasjoner i perimeter sikkerhet.
 • Komplekse portsystemer i områder der ATEX-sertifisering er nødvendig.
 • Ulike systemer med elektronisk overvåkning sammen med gjerder av forskjellig klassifisering.
 • Komplette systemer med avanserte løsninger.

En samarbeidspartner for kunden

Vi tilbyr tjenester fra tidlig fase som behovsanalyser for å ivareta at våre kunder får den løsningen de er best tjente med, til levering og montering. Samt at vi tilbyr vårt serviceprogram for å sikre at våre kunder får gleden av produktene i lang tid uten driftsstans.