Rotasjonssperrer for adgangskontroll

Hydreas rotasjonssperrer i H4000-serien er Hydreas stasjonære rotasjonsporter. Her finnes Hydrea H7100, en mobil rotasjonssperre. Rotasjonssperrer passer når det er nødvendig med full kontroll med hvem som til enhver tid er inne på et område: kun en person kan slippe gjennom en rotasjonssperre ved hvert åpnesignal. Ved bruk av for eksempel berøringsfrie adgangskort og et PC basert adgangskontrollsystem har man full kontroll og styring med dette.