Flettverksgjerde for områdessikring

Flettverksgjerder er fortsatt den mest brukte gjerdetypen til industrigjerder, barnehager, idrettsanlegg, flyplasser m.m. Stolpesystemer leveres både i aluminium og stål i flere varianter. Stålstolper leveres i varmforsinket stål som standard. Ønskes en finere eller bedre beskyttelse så kan det velges lakkering som tillegg.