Publikumsgjerde

Som publikumsgjerde ved arrangementer og ligenende, samt ved anleggsplasser m.m.
Som publikumsgjerde ved arrangementer og ligenende, samt ved anleggsplasser m.m.
Som publikumsgjerde ved arrangementer og ligenende, samt ved anleggsplasser m.m.
Som publikumsgjerde ved arrangementer og ligenende, samt ved anleggsplasser m.m.

Publikumgjerder, eller arrangementsgjerder, passer godt ved ulike publikumsarrangement. Men også ofte i forbindelse med veiprosjekter, anleggsplasser og liknende.

Hydrea kan leverer publikumgjerder i flere forskjellige typer og i ulike farger. Med Y-ben eller T-ben, med mer. Høyde er 1,2 m.

Kontakt en av våre selgere!

Her finner du din Hydrea-selger