Systemgjerde

Systemgjerder finnes i hovedgruppene stålgittergjerde (panelgjerde med sveist nett), sprossegjerde, palisadegjerde og dekorgjerde. I de fleste av disse hovedgruppene har vi flere varianter. Sammenlignet med flettverksgjerder og nettinggjerder er systemgjerdene et sikrere alternativ ettersom det er vanskeligere å klippe over trådene eller sprossene.