Grindporter

Hydrea har et stort utvalg av grindporter som svingporter og slagporter. Det er alt fra enkle manuelle porter til porter for barnehager, idrettsbaner og lignende, til de største motordrevne portene for industri. Portene leveres med sprossefylling, flettverksfylling eller gitter. Industri-grindporter leveres i varmforsinket stål og med sprossefylling. Vi leverer porter i varmforsinket stål eller i aluminium. Industriportene i varmforsinket stål leveres både i manuell og motorisert utførelse. Motoriserte grindporter leveres med mikroprosessorstyring som standard og kan opereres sammen med alle adgangskontrollsystemer.