Enkel grindport

Hydrea H7310 mobilt enkel grindport med H7100 mobilt rotasjonsgrind.
Hydrea H7310 mobilt enkel grindport med H7100 mobilt rotasjonsgrind.
Hydrea H7310 mobilt enkel grindport med H7100 mobilt rotasjonsgrind.
Hydrea H7310 mobilt enkel grindport med H7100 mobilt rotasjonsgrind.

Hydrea H7200 og 7300 serien er et mobilt portsystem for adgangskontroll, med eller uten rotasjonsgrind. Grindporter leveres i varmforsinket utførelse. Portbladet er ca 2m høyt i lengder på 3m og 4m for opptil 4 m kjørebane, og med tre rader piggtråd på toppen. All tilkobling av portsystemet er med ferdige kontakter (plug-and-play-prinsippet). Til bruk ved byggeplasser (for ID-kort), havnesikring (ISPS) med mer. Hydrea H7200 og 7300 serien gir mulighet for en forsvarlig kontroll av inn- og utpassering av et område. Sammen med våre gjerdesystemer (for eksempel mobile gjerder) utgjør dette en effektiv beskyttelse av av området. Uvedkommende blir hindret tilgang, og trafikkavvikling blir kontrollert og smidig.

Hydrea H7200 og 7300 serien

Portsystemet tilfredsstiller alle påbudte krav til sikkerhet, for eksempel med klemlister og fotocelle. Ved bruk av adgangskontroll benyttes kortlesersøyler på plattformer. Grindporten kan også leveres som manuell port.

På siden av plattformene er det spor for transport/flytting med gaffeltruck el.l. På de største portene (der det ikke er rotasjonsgrinder) må det monteres betonglodd på pallene. Porten leveres komplett med styring. Porten idriftssettes enkelt med stikk-kontakt (plug-and-play). Porten er beregnet for å opereres med adgangskontroll. Hydreas adgangskontrollsystem kan enkelt tilkobles med stikk-kontakt (plug-and-play) i styringen. Alle andre vanlige adgangskontrollsystem kan også brukes/tilkobles porten.

Anvendelse av plug-and-play-prinsippet

Plug-and-play og montasje på plattformer gjør Hydrea H7000 til en fleksibel løsning. Det er kabler med stikkontakter for all standard tilkopling som:

 • Fra portblad til portstyring
 • Fra slaveport (dobbelport) til portstyring
 • Fra trykk-knapptablå til portstyring
 • Fra kortlesere til styring for adgangskontroll
 • Fra styring for adgangskontroll til PC
 • Strøm til anlegget (16A enfaset byggeplasskontakt, leveres på stedet)
 • Alle kontakter er utformet slik at feilkobling ikke kan finne sted.  Dersom man bruker adgangskontroll fra annen leverandør leveres nødvendig og god dokumentasjon.

Adgangskontroll i Hydrea H7000 mobilt portsystem

Adgangskontrollskap sker med enkel tilkobling av tilførselsstrøm (230V) og kortlesere. Adgangskontrollsystemet til H7000 serien består av:

 • En bærbar PC
 • En switch
 • Portabel kortleser til PC
 • En skriver
 • Programvare med lisens og nøkkel (er ferdig installert på PC)
 • 20 Besøkskort

Kontakt en av våre selgere!

Her finner du din Hydrea-selger