Vegbommer

Vegbommer er godt egnet for å begrense tilgangen til områder med motoriserte kjøretøyer. Vi leverer både motoriserte og manuelle bommer tilpasset norske forhold.