Motoriserte vegbommer

Motoriserte vegbommer er godt egnet for begrense tilgangen til områder med motoriserte kjøretøyer. Erfaringen tilsier at det blir betydelige vedlikeholdskostnader ved å bruke spinkle bomarmer og hydrauliske komponenter på bommer under norske vinter- og vindforhold. Hydrea satser på kraftige bommer med mekanisk overføring og clutch som tåler harde klimaforhold.